Privacyverklaring

Naam bedrijf: Eigenwijs Gezonder

KvK-nummer: 73844268

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 1-12-2021

Wijzigingen voorbehouden

Verwerking persoonsgegevens

Om mijn werk als zelfstandig zorgverlener uit te voeren, ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van cliënten. In deze privacyverklaring omschrijf ik welke maatregelen ik neem om de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit doe ik volgens de richtlijnen van de wet AVG.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Van cliënten met wie ik een zorgovereenkomst afsluit, verwerk ik normaal gesproken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer (van de cliënt zelf of een partner/familielid)
E-mailadres (van de cliënt zelf of een partner/familielid)

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra beschermd moeten worden. Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als er expliciete toestemming van de cliënt is gegeven, of ter behoeve van uitvoering van gezondheidszorg. Ik verwerk de volgende bijzondere persoonsgegevens:

BSN
Polisnummer
Relatienummer zorgverzekeraar
Overige medische gegevens in het cliëntendossier

Met welke reden verwerk ik persoonsgegevens?

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast zijn er verschillende specifieke redenen voor het verwerken van persoonsgegevens:

Opstellen van zorgovereenkomst, zorgbeschrijving en zorgplan
Correcte facturatie voor declaratie van zorgfacturen
Verplichte documentatie in het cliëntendossier volgens de Wkkgz
Aan al deze doelen is een wettelijke grondslag verbonden.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar persoonsgegevens van cliënten nooit langer dan noodzakelijk, tenzij dit wettelijk verplicht is. Administratieve documenten zoals facturen hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Medische documenten zoals de documenten in een cliëntendossier hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Bij overige documenten hanteer ik een bewaartermijn van maximaal 5 jaar.

Na deze periodes bekijk ik of het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren. Wanneer dit niet meer nodig is, zal ik de documenten vernietigen.

Het opslaan en delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden in geen geval zonder expliciete toestemming gedeeld met derden. Een uitzondering hierbij is als ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De cliënt zal hier altijd over worden geïnformeerd.
De rechten van de cliënt

De cliënt heeft te allen tijde het recht om de gegevens die ik van de cliënt heb in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het recht tot verwijdering kan worden verworpen door een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren. Dit zal ik altijd goed onderbouwen.

Daarnaast heeft de cliënt altijd het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat ik op verzoek van de cliënt de persoonsgegevens naar een ander persoon of organisatie kan versturen.

Wanneer de cliënt gebruik wil maken van één van deze rechten, kan dit mondeling of schriftelijk met mij worden besproken.

Contactgegevens

Ik ben te bereiken via post en e-mail. Mijn contactgegevens zijn:

Tjarda Garlich
Goorsestraat 5
7475BB Markelo

Vragen over deze privacyverklaring? Neem contact met mij op.