Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over ons contact, mijn adviezen of behandeling. Je bent uitgenodigd om dit aan mij aan te geven en bespreekbaar te maken. Ook leer ik hiervan, dus ik hoor graag van je als je niet blij bent met de gang van zaken. We kunnen dan ook meteen bespreken wat er mogelijk is om tot een oplossing te komen.

Als we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtenfunctionaris van klachtenportaal Zorg waar ik bij aangesloten ben. Een klacht kan telefonisch of schriftelijk worden gemeld via info@klachtenportaalzorg of telefoonnummer 0228-322205.